Blog

Cilat janë tipet e lëkurës që kanë nevojë më shumë për përkujdesje?

Të kuptosh lëkurën!Llojet dhe gjendjes e lëkurës. Ekzistojnë katër lloje themelore të lëkurës: lëkurë normale, e thatë, e yndyrshme dhe kombinim. Lloji i lëkurës përcaktohet nga gjenetika. Megjithatë, gjendja e lëkurës sonë mund të ndryshojë shumë në varësi të faktorëve të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm që ai i nënshtrohet.Nëse keni nevojë për ndihmë me identifikimin e tipit të lëkurës, provimi i lëkurës mund të jetë një mjet i dobishëm. Nëse keni nevojë për këshilla të mëtejshme se si të kujdeseni për të, Dermolife rekomandon që të kontaktoni dermatologun ose një mjek specialist.

1.Lëkura normale

'Normale' është një term i përdorur gjerësisht për t'iu referuar lëkurës së balancuar mirë. Termi shkencor për lëkurë të shëndetshme është eudermik. Lëkura normale është e balancuar mirë: as shumë me vaj dhe as shumë e thatë.

2.Lëkurë të thatë

'E thatë' është përdorur për të përshkruar një lloj të lëkurës që prodhon më pak sebum se lëkura normale. Si rezultat i mungesës sebumit, lëkura e thatë i mungojnë lipidet që ajo ka nevojë për të mbajtur lagështi dhe për të ndërtuar një mburojë mbrojtëse kundër ndikimeve të jashtme.


3.Lëkurë e yndyrshme

'E yndyrshme ' është përdorur për të përshkruar një lloj të lëkurës me prodhim të rritur të sebumit. Kjo mbi prodhimin njihet si seborrhea. Lëkura e yndyrshme ka shkëlqim dhe poret e dukshme.


4.Lëkura e kombinuar ose mikse

Lëkura e kombinuar është, siç sugjeron emri, lëkura që përbëhet nga një përzierje e llojeve të lëkurës. Llojet e lëkurës ndryshojnë ndërmjet zonës T dhe faqeve në lëkurën e kombinuar.
Por pyetja është: Cila prej tipeve të lëkurës të lartpërmendura kanë nevojë për më tepër vëmendje?
Tipi 2,3,4 kanë nevojë për kujdesje më të konsiderueshme sesa tipi 1, POR nëse nuk dëshironi që lëkura nga tipi 1, të shëndrrohet në tipin 2,3 ose 4 ka nevojë minimalisht për mbrojtje nga dielli dhe hidratues!
Kjo është një nga këshillat me kryesore që i duhet dhënë klientit.