Transplanti i Mjekres

Teknika me moderne e transplantit te mjekres kryhet ne kliniken Dermolife. Teknikat DHI dhe Micro FUE aplikohen nga ekip i specializuar turk me experience shumevjecare ku numerohen me mijera raste suksesi. Metoden e pershtatshme e vendos mjeku specialist pas nje konsulte paraprake me pacientin.

Metoda Micro FUE dhe DHI konsiderohen sot si metodat me moderne per transplantimin e mjekres, me avantazhin e madh se jane procedura minimalisht invasive dhe nuk lene asnje shenje. Zonat e transplantimit te mjekres perfshijne zonen e mjekres, mustaqeve dhe lidhjen e saj me faqet, bordet dhe cdo kombinim te ketyre zonave.

Ne krahasim me metodat e tjera qe aktualisht konsiderohen invasive dhe te vjeteruara (p.sh. FUT ose Strip), transplantimi i mjekres i kryer me teknikat e avancuar DHI dhe Micro FUE ofrojne perparesite e meposhtme:
1. Minimalisht invasive, e kryer me anestezi lokale.
2. Shkakton gjakderdhje minimale ose aspak.
3. Nuk ka shenja postoperative ose shenja ne vendin nga i cili mjeku merr folikulat.
4. Sherim i shpejte pa dhimbje.
5. Pacienti mund te kthehet ne rutinen e tij menjehere pas disa ditesh.


Procedura e mbjelljes se qimeve te mjekres eshte jashtezakonisht sfiduese, prandaj ekzistojne PAK klinika qe kryejne kete procedure me pervojen dhe njohurine e gjere si klinika Dermolife.
Pyetjet me te shpeshta:

Transplantimi i mjekres eshte i indikuar per ata qe kane floke te holle per arsye trashegimore ose hormonale (p.sh. hipotiroidizmi) ose per shkak te nje demtimi, djegieje ose shenje atrofike. Te gjitha me siper, ne te vertete, konsiderohen si shkaktaret kryesore te rrallimit te mjekres. Ne shume raste te meshkujve kryesisht te rinj, qimet e rralla te fytyres mund te verehen edhe nese nuk ka faktore trashegues.

Transplanti i mjekres mund te aplikohet edhe ne raste te perzgjedhura te alopecies areata ne fytyre ose tek boshtet, nese demtimi eshte relativisht i vogel ne diameter edhe ka qene i qendrueshem per nje periudhe prej me shume se nje viti. Transplantimi i mjekres mund te kryet ne raste te tilla, pasi pacienti te informohet se ekziston mundesia e rikthimit te alopecise areata ne te njejten zone ose ne nje zone tjeter te fytyres ose kokes.

Menyra se si kryhet transplantimi i mjekres duhet te dizajnohet me kujdes. Me konkretisht, mjeku do te ekzaminoje nje sere kriteresh, te tilla si mosha e pacientit qe deshiron t’I nenshtrohet transplantit te mjekres, dendesia e qimeve ne zonen e dhurimit te koke (ose gjoksi, i cili mund te perzgjidhet gjithashtu si nje vend dhurures), tiparet e fytyres dhe rezultati qe pacienti mund te prese. Mjeku duhet te percaktoje edhe numrin e folikulave te flokeve qe do te implantohen, bazuar ne pamjen klinike te pacientit dhe dendesine e deshiruar.

Fillimisht mjeku percakton dhe harton vendin e dhurimit. Ky duhet te jete nje vend i pasur qe nuk eshte i predispozuar per rrallim. Me pas, specialisti aplikon anestezi lokale dhe heq nje nga nje folikulat e qimeve me nje aparat te posacem. Folikulat ruhen ne nje mjedis te pershtatshem te lagesht dhe te ftohte, derisa te kryhet transplantimi. Mjeku harton zonen ku do te kryhet transplantimi i mjekres. Ne fund, specialisti vendos graftet me tekniken e avancuar qe eshte perzgjedhur ne zonen ku ka ndodhur rrallimi, pa qene nevoja te hapen vrima, te cilat do te demtonin zonen. Implantimi i folikulave ne vendin e receptorit behet me ndihmen e nje pajisjeje te posacme implantuese, e cila lejon pozicionimin e cdo folikuli te qimeve jo vetem ne thellesine e duhur, por edhe nen kendin dhe drejtimin e duhur. Per shkak te ketij procesi jashtezakonisht sfidues, ka vetem disa klinia te mbjelljes se flokeve qe kane njohurine dhe pervojen e nevojshme per transplantimin e mjekres, njera prej te cilave eshte klinika Dermolife

Gjate procedures se implantimit te mjekres ose qimeve te fytyres ne pergjithesi, duhet te merren parasysh vecorite e qimeve te fytyres. Ne krahasim me floket e kokes, keto te fundit jane me te trasha, duke pasur afersisht dyfishin e diametrit. Gjithashtu, fytyra ka kryesisht folikula me nje ose dy qime. Folikulat me me shume qime jane jashtezakonisht te rralla. Kjo do te thote se gjate transplantimit te flokeve nga koka ne fytyre duhet bere perpjekje per te perfituar folikula qe kane qime me diameter sa me te madh, me qime te vetme ose te dyfishta kryesisht te cilat merren nga regjioni okupital. Duhet gjithashtu te theksohet se transplantimi i flokeve ne zonen e fytyres, ne varesi te rajonit specific (d.m.th mjekra, mustaqet, bordet, faqet ose ndonje kombinim i tyre), kerkon nje numer te konsiderueshem te folikulave te flokeve per te arritur nje rezultat te kenaqshem. Numri i folikulave qe nevojiten mund te varioje nga disa qindra per te rritur denistetin e musaqeve ose bordeve, ne disa mijera ne rastet e restaurimit total te qimeve te fytyres.

Pas procedures, qimet e reja rriten gradualisht, edhe ne ditet e para te procedures. Nje perqindje e caktuar e qimeve do te bien gjate 2 deri ne 6 javet e ardhshme pas transplantimit dhe perfundimisht do te rriten perseri brenda 3 deri ne 6 muajt te ardhshem. Restaurimi vazhdon gradualisht dhe perfundon me shume se 80% e procesit brenda 6 muajve, ndersa rezultati perfundimtarr arrihet pas 1 viti.