Depilim definitiv me lazer

Si koncept, depilimi definitiv, i referohet eleminimit përgjithmonë të qimeve. Por përcaktimi më i saktë në këtë rast do të ishte depilimi i përhershëm. Para së gjithash, faktorët gjenetikë dhe familjarë si dhe ato individualë, ndikojnë në shtimin ose jo të qimeve në trup. Çdo qënie njerëzore ka një numër ta caktuar të rrënjëve të qimeve të shpërndarë nëpër trup, por vetëm një pjesë e tyre janë aktive, të tjerat rrinë në qetësi dhe nuk prodhojnë qime. Këto fole qimesh pasive, që nuk arrijnë t’i prodhojnë ato, mund të aktivizohen qoftë për arsye fiziologjike (që ka të bëjë me përdorimin e disa ilaçeve të caktuara si psh kortizon), ose edhe patologjike, sidomos ato me origjinë endoktrine. Pastaj ka pjesë të trupit si psh sqetullat ose pubisi etj, të cilat kontrollohen nga sekrecionet hormonale individuale. Pikërisht për këto arsye bëhet pothuajse e pamundur heqja definive e qimeve nga trupi nëse në të njëjtën kohë nuk pihen disa ilaçe të cilat neutralizojnë këtë influencë hormonale. Prandaj dhe përcaktori definiv nuk është korrekt, por duhet thënë i përhershëm, pra rezultati është i përhershëm në kohë mbi rrënjët aktive të trajtuara. Pas një cikli korrekt trajtimesh, tek disa subjekte, rezultatet mund të zgjasin edhe më shumë se një vit. Gjithsesi janë të nevojshme seanca ciklike mirëmbajtjeje, çdo 2-5 muaj, për t’i konsoliduar këto rezultate.

1) DEPILIM APO EPILAZION (SHKULJE): CILI ËSHTË NDRYSHIMI ?

Termi depilim i referohet heqjes së qimes që gjendet mbi lëkurë. Psh burrat heqin mjekrën dhe kjo metodë quhet depilim. Ndërsa epilimi ka të bëjë me heqjen e plotë të qimes, duke i hequr edhe rrënjën e saj. Piskatorja dhe çereta janë mjetet më të përdorshme për epilim. Edhe lazeri dhe luce pulsante, megjithëse nuk i heq qimet nga lëkura në mënyrë mekanike, emeton një impuls drite, i cili duke penetruar në lëkurë, regon duke shkatërruar rrënjën e saj përmes nxehtësisë, prandaj dhe ky proçes quhet epilim, ose shkulje me rrënjë, dhe jo depilim.

2) LASER APO LUCE PULSATA: MËNYRAT PËR TË SHKULUR QIMET ?

Sistemi lazer dhe ai i luce pulsata karakterizohen nga dy mekanizma fizik të ndryshëm të cilët emetojnë impulse të dritës dhe reagojnë në zonën specifike të lëkurës ku janë rrënjët e qimes. Nuk është e mundur që të vendoset apriori nëse është më mirë të përdoret lazeri apo luce pulsante për trajtimin e qimeve të padëshirura. Në literaturë janë publikuar disa punë shkencore të cilat tregojnë performanca të ngjashme mes lazerit dhe luce pulsante. Vlerësimi i fototipit të personit dhe tipologjia e qimes së trajtuar (ngjyra diametri, densiteti etj) si dhe një përdorim i drejtë i instrumentave, janë elementa të padisutueshme për një epilim të përhershëm dhe optimal. Jo të gjithë sistemet e luce pulsante dhe jo të gjithë lazerat janë njësoj. Prandaj është i nevojshëm impostimi i ndryshëm dhe i personalizuar në bazë të karakteristikave teknike të çdo aparature. Sot ka në shitje disa instrumenta të vegjël të luce pulsante për tu përdorur në shtëpi, por rezultatet as nuk mund të krahasohen me aparaturat profesionale. Përveç kësaj instrumentat nëse nuk përdoren mirë në shtëpi, mund të rrezikojnë djegjen e lëkurës.
Lazeri dhe luce pulsante mund të përdoret nga mjeku dhe nga estetisti, me kusht që ky i fundit të ketë bërë shkollimin e duhur teorik dhe praktik të njohur nga institucionet shtetërore përkatëse, për të operuar me këtë metodë më pas.