Blog

KIRURGJIA PLASTIKE, ROLI THELBËSOR I KIRURGUT

roli kirurgut ne nderhyjre

Kirurgjia plastike kujdeset fillimisht për dimensionin objektiv të problemit duke qenë se përfaqëson një degë të mjekësisë. Bukuria është një realitet cdo herë e më në zhvillim. Ajo është një koncept sa subjektiv, aq edhe objektiv. Mjekësia në këtë drejtim kujdeset vetëm për pjesën objektive të problemit.

Dallimi midis kirurgjisë rindërtuese, konstruktive (shpesh konsiderohet si pjesa "terapeutike" dhe "fisnike" e specializimit) dhe kirurgjisë kozmetike (e cila shpesh konsiderohet si pjesa më komerciale). Procedura mjekësore është një proces unitar dhe sistematik, i cili mund të konsiderohet i përfunduar vetëm në trajtimin e dy momenteve të rëndësishme, fillimisht duke u marre fillimisht me trajtimin e problemit, nga ana mjekësore dhe më pas duke I dhënë fytyrës apo trupit pamjen estetike të dëshiruar. Është e qartë se objektivi/subjektiv apo rindërtues/estetik janë dikotomi që duhen tejkaluar. Ato shoesh prodhojnë keqkuptime shpesh duke dëmtuar qëllimin e kirurgjisë plastike.

Kërkimi për të bukurën nuk duhet të kufizohet në dimensionin e saj subjektiv ose duke nxituar drejt një përsosmërie ideale. Bukuria duhet të përmirësojë cilësinë e jetës në përgjithësi, në përpjekje për të tejkaluar problemet fizike dhe mjekësore të pacienti. Në këtë kuptim, kirurgjia estetike nuk i përgjigjet ekskluzivisht vetëm dëshirave patologjike, por kontribuon në zhvillimin e personit për këto arsye:


1) Është e nevojshme që bukuria të konsiderohet si një realitet në zhvillim i përbërë nga dimensione subjektive, objektive dhe relacionale.

2) Kirurgjia estetike nuk përfaqëson një pjesë të pavarur të kirurgjisë plastike, por është një element thelbësor i saj, i cili është gjithmonë në marrëdhënie me atë rikonstruktive.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e përkufizon shëndetin si gjendje të mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe sociale. Shëndeti nuk është vetëm mungesa e ndonjë patologjie fizike, por konsiderohet një gjendje më e madhe dhe më komplekse që përfshin karakteristika të ndryshme individuale. Ndërgjegjësimi nga ana e pacientit është rritur dukshëm dhe secili prej tyre jo vetëm që e di mirë cka kërkon, por kthehet në një investigator dhe mbi të gjitha zgjedh me kujdeisn maksimal kirurgun që do t’I besojë shëndetin dhe pamjen e jashtme. Kirurgët duhet të kenë një sy artistik dhe një qasje krijuese për të përmbushur nevojat individuale të çdo pacienti. Ai gjitashtu do t’iu shpjegojë se si kirurgjia estetike mund të ndryshojë trupin tuaj dhe çfarë pritshmërishë duhet të keni. Kuptimi i opsioneve dhe rezultateve të mundshme do t'ju ndihmojë të merrni vendimin më të mirë. Pacienti duhet të informohet për procedurat specifike, çfarë pritshmërish dhe përfitimesh duhet të ketë, rreziqet dhe komplikimet e mundshme, si dhe alternativa të tjera opsionale (nëse ka).


Shumë e rëndësishme në kirurgjinë plastike është që kirurgu duhet të shpjegojë konceptin e asimetrisë. Kirurgu i ndihmon pacientët ta kuptojnë këtë në mënyrë që ata të mund të vlerësojnë plotësisht pamjen e tyre të vërtetë dhe se si kjo mund të ndryshojë me kirurgjinë estetike. Kirurgu gjithashtu duhet të shpjegojë konceptin e ekuilibrit se si ndryshimi i një pjese të trupit mund të ndikojë në pamjen e përgjithshme dhe se si procedurat shtese kirurgjikale mund të sjellin një ridimensionim të trupit, të pamjes së jashtme që kemi pasur ose thjeshtë të pamjes që ne kemi të skalitur në veten tonë.