Blog

Obeziteti & Covid

Obeziteti & Covid

Obeziteti përkufizohet si akumulim jonormal ose i tepërt i dhjamit , i cili paraqet rrezik për shëndetin e njeriut. Të dhënat e reja nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve treguan se 16 shtete tani kanë norma obeziteti prej 35% më të larta.

Shumë faktorë gjenetikë, fiziologjikë dhe të sjelljes ndaj ushqimit luajnë një rol në etiologjinë e obezitetit. Dihet që dieta dhe aktiviteti fizik luajnë një rol të rëndësishëm në trajtimin dhe parandalimin e obezitetit si dhe çrregullimeve që lidhen me të si p.sh. hipertensioni, sëmundjet kardiake dhe diabeti.

Megjithe ndërgjegjësimit në rritje për kërcënimet shëndetësore të obezitetit, prevalenca globale e obezitetit është rritur në mënyrë të vazhdueshme ,e cila lidhet me natyrën e ulur të jetës moderne post-industriale, me nivele në rritje të opsioneve në mjediset tona për të qenë fizikisht joaktivë. Kjo mund të jetë përkeqësuar nga masat e izolimit për shkak të sëmundjes së (COVID-19).

Për më tepër, duke qenë se shkolla dhe puna jane vende te rëndësishëm me shumë faktorë që mund të lehtësojnë rrezikun e obezitetit të të rinjve , mbyllja e shkollave ka ndikuar në mënyrë disproporcionale në aktivitetin dhe shtimin ne peshë e të rinjve gjatë periudhës së izolimit. Fëmijët me obezitet duke ulur kohën e aktivitetit fizik , kane rritur kohën e qendrimit ne ekran dhe të gjumit pas COVID-19 gjatë izolimit. Këto efekte mund të mbeten edhe pas heqjes së izolimit.

Pas izolimit nga COVID-19,
• Shtimi ne peshë i të rinjve është dyfishuar
• Frekuencat e aktiviteteve të tyre fizike janë zvogëluar
• Dhe koha e qëndrimit të ulur, gjumi dhe para ekranit janë rritur
• Shume persona kane humbur punen dhe te ardhurat gje qe e veshtiresojne ushqimin e shendetshem


Faktorët qe kane ndikuar ne rritjen e obezitetit:
• Nivelit të ulët të aktivitetit fizik pas izolimit
• Kujdesi për të dalë jashtë
• Mesimet dhe puna online
• Një rritje e konsumit të ushqimeve të dendura me energji, që përmbajnë shumë yndryna dhe sheqerna