Dr. Vitale Minopoli

Dr. Vitale Minopoli

SPECIALIST NE KIRURGJI PLASTIKE, ESTETIKE DHE REKONSTRUKTIVE
SPECIALIST NE KIRURGJI MAXILLO-FACYAL


U diplomua në Mjekësi dhe Kirurgji nga Universiteti Federico II i Napolit në 1983

Specializuar në Kirurgjinë Maksilofaciale në Universitetin e Napolit Federico II në 1988

Specializimi në Kirurgjinë Plastike Estetike dhe Rindërtuese në Universitetin e Barit në 1993

Regjistruar në Regjistrin e Mjekëve dhe Kirurgëve të Napolit që nga viti 1983

Regjistruar në Regjistrin e Kirurgëve në Brescia që nga viti 1998

Anëtar i Shoqërisë Italiane të Kirurgjisë Maksilofaciale

Rezervoni një takim