Dr. Vitale Minopoli

Dr. Vitale Minopoli

SPECIALIST NE KIRURGJI PLASTIKE, ESTETIKE DHE REKONSTRUKTIVE
SPECIALIST NE KIRURGJI MAXILLO-FACYAL


U diplomua ne Mjekesi dhe Kirurgji nga Universiteti Federico II i Napolit ne 1983

Specializuar ne Kirurgjine Maksilofaciale ne Universitetin e Napolit Federico II ne 1988

Specializimi ne Kirurgjine Plastike Estetike dhe Rindertuese ne Universitetin e Barit ne 1993

Regjistruar ne Regjistrin e Mjekeve dhe Kirurgeve te Napolit qe nga viti 1983

Regjistruar ne Regjistrin e Kirurgeve ne Brescia qe nga viti 1998

Anetar i Shoqerise Italiane te Kirurgjise Maksilofaciale

Rezervoni nje takim