Dr.Gianmarco Serafini

Dr.Gianmarco Serafini

KIRURGJI E PERGJITHSHME

Dr.Giannarco Serafini ka kryer studimet në Kirurgji të Përgjithshme në Universitetin e Romes "La Sapienza. Më tej ka vazhduar specializimin në master si mjekë Urulog. Me eksperiencë në klinikat më të mira si LIFE HOSPITAL, Roma via Sierra Nevada, SANTA FAMIGLIA , Roma via dei Gracchi , MATER MISERICORDIAE, Roma via Latina 28 etj

Prej disa vitesh punon edhe pranë Poliklinikës Dermolife në procedurën e Balonit Gastrik e cila ka rezultuar një procedurë e sukseshme në renien në peshë.

Rezervoni një takim