Dr. Enton Kaçulini

Dr. Enton Kaçulini

Nefrolog, Ekograf

Dr. Enton Kaçulini është i specializuar në fushën e Nefrologjisë, Hipertensionit dhe Ekografisë Klinike.
Pedagog në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, Albanian University; lektor në lëndën e Anatomisë, Neuroanatomisë dhe Mjekësisë Interne.
Drejton Shërbimin e Nefrologjisë/Dializës në Qendrën Spitalore Aks.
Autor dhe bashkautor i artikujve dhe librave shkencorë mbi gurët në veshka, hematurinë si dhe problemet e hipertensionit në shtatzani (preeklampsia).

Rezervoni një takim