Dr. Genc Kabili

Dr. Genc Kabili

Obstetrike-Gjinekologji

Ekografi obstetrikale dhe gjinekologjike, trans-abdominale dhe trans-vaginale, Pap-Test, ekzaminime laboratorike të fushës së obstetrikës dhe të gjinekologjisë, mjekime-trajtime, këshillime mbi shtatezaninë dhe kujdesin rreth saj, trajtime infeksionesh genitale, bakteriale apo virale, trajtime kondilomash te femrat dhe meshkujt, keshillime mbi planifikimin familjar dhe metodat kontraceptive, vendosje-heqje spiralesh (IUD), biopsi testikulare te meshkujt me Azoospermi, konsulta të specializuara rreth infertilitetit, stimulime ovariale, Inseminime Intra-Uterine, Fekondime In Vitro, konsulta genetike në rastet me infertilitet dhe në rastet kur nevojitet asistencë riprodhuese mjekesore përtej IVF bazë, bashkepunim me qendra internacionale IVF per diagnoze gjenetike embrionale preimplantuese (PGD).

Rezervoni një takim